Contacts

Simona Pazderová, pazder@ef.jcu.cz, +420 389 03 27 17
Ing. Radek Toušek, Ph.D., tousek@ef.jcu.cz, +420 387 772 476
 
 
   
Klára Nachlingerová, knachlingerova@frov.jcu.cz, +420 737 221 931, +420 387 774 787
Bc. Dana Brožová, dbrozova@frov.jcu.cz, +420 602 269 434, +420 387 774 783
PaedDr. Jiří Koleček, jkolecek@frov.jcu.cz, +420 606 050 576, +420 387 774 7726
Ing. MBA Michal Hojdekr, hojdekr@frov.jcu.cz, +420 389 03 4663
   
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., onpesek@ff.jcu.cz, +420 389 03 4813
Mgr. Michala Kutláková, Ph.D., mkutlakova@ff.jcu.cz, +420 730 161 464
Mgr. Monika Hosnedlová, hosnedlova@ff.jcu.cz, +420 389 03 4803
 
   
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D., mproch@pf.jcu.cz, +420 389 03 30 49
Mgr. Renata Jandová, jandova@pf.jcu.cz,  +420 389 03 33 24
Mgr. Jaroslav Erhart, erhart@pf.jcu.cz, +420 389 03 3099
 
   
Bc. et Bc. Veronika Hynková, vhynkova@prf.jcu.cz, +420 389 03 55 63
RNDr. Marie Hanzalová, mhanzalova@prf.jcu.cz, +420 389 03 55 63
 
 
   
Mgr. Helena Machulová, machulovah@tf.jcu.cz, +420 389 03 35 16
Mgr. Vladimíra Nechvátalová, Ph.D., vnechvatalova@tf.jcu.cz, +420 389 03 35 47
doc. Michal Opatrný, Dr.theol., mopatrny@tf.jcu.cz, +420 389 03 35 42
 
   
Mgr. Andrea Březinová, abrezinova@zsf.jcu.cz , +420 389 03 75 51
Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.,  doskocil@zsf.jcu.cz, +420 389 03 76 53
Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.,  sember@zsf.jcu.cz, +420 389 03 75 50
 
   
Ing. Milan Hasman, Ph.D., hasman@zf.jcu.cz, +420 389 03 2520
Ing. Karel Suchý, Ph.D., suchy@zf.jcu.cz, +420 389 03 2751
 
 
   
Mgr. et Mgr. Martina Karásková,  karaskova@jcu.cz, +420 389 03 20 66
PaedDr. Petr Bauman, Ph.D., prorektor-studium@jcu.cz, +420 389 03 2004