Zápisy do kurzů němčiny

Od ledna 2018 probíhají zápisy do kurzů v Goethe centru JU.

Kurzy němčiny budou zahájeny v týdnu od 26. 2. 2018. Vzhledem k omezenému počtu max. 8 frekventantů v jednom kurzu bude brán zřetel na datum došlé závazné přihlášky. Minimální počet účastníků v kurzu je 4. V případě nenaplnění kapacity si vyhrazujeme právo upravit délku či cenu jednotlivého kurzu, příp. kurz neotevřít.

Účast zájemců v jednotlivých kurzech vypsaných na tento semestr podléhá výsledkům rozřazovacího testu, který je nutno absolvovat prezenčně v kanceláři GOETHE CENTRA JU. Lze ho vykonat individuálně po domluvě s pracovnicemi GC. Nabízené kurzy vedou postupně k možnosti skládat mezinárodní zkoušky z němčiny Goethe-Zertifikat.

Vyplněnou přihlášku je nutno poslat a kurzovné uhradit nejpozději  do 12. 2. 2018 hotově v GOETHE CENTRU JU nebo převodem na účet Jihočeské univerzity, a to na základě vystavené faktury. Způsob platby uveďte v přihlášce.Cena kurzu neobsahuje cenu učebnice. Nabízíme možnost zakoupení patřičných učebnic za zvýhodněné ceny v prvním týdnu zahájení kurzů. Zaměstnanci JU mají na vypsané kurzy speciální zvýhodněnou cenu.

Rozpis kurzů a přihlášky najdete na sránkách Goethe centra JU