Víkendy pro učitele SŠ

Přírodovědecká fakulta JU pořádá tradičně kurzy DVPP.

Jarní botanický víkend 29. 4. - 1. 5. 2017, CHKO Žďárské vrhy 

Vertebratologický víkend: 23. - 25. června 2017, Žďárské vrchy - Železné hory 

V případě dotazů k pořádaným víkendům kontaktujte Veroniku Hynkovou (vhynkova@prf.jcu.cz, 387 775 563)

 


 

Botanický víkend           

Jsou zpravidla dvoudenní, převážně terénní kurzy pro středoškolské učitele biologie a jejich žáky. Víkend je složen z exkurze v menších skupinách, zaměřených na seznámení účastníků s metodami využívanými v ekologii rostlin, poznávání cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků. Kurz probíhá již několik let střídavě v různých atraktivních územích ČR.

Účastníci se naučí:

  • Určování cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků v terénu
  • Charakteristika kritických skupin rostlin flóry ČR znaky, problémy
  • Moderní názory na systematické členění vyšších rostlin
  • Moderní názory a metody v ekologii rostlin

 

Vertebratologický víkend

Jedná se o dvoudenní terénní kurz pro středoškolské učitele biologie. Účastníci se pohybují přes den převážně v terénu, kde jim je odborníky z jednotlivých odvětví zoologie obratlovců demonstrována pestrost dané skupiny. Jsou prováděny odchyty a demonstrace ptáků, drobných savců (hlodavců a netopýrů), plazů, obojživelníků a ryb (včetně určování larev obojživelníků). Jsou demonstrovány různé metody odchytu (nárazové sítě, sklopce, pasti na myši, tenata na ryby apod.), ale i identifikace pobytových stop (především větších savců). Zároveň je účastník seznámen s morfologií, ekologií a etologií jednotlivých demonstrovaných druhů. Večer probíhají přednášky a diskuze na téma systematiky, ale i ekologie a ochrany jednotlivých skupin obratlovců.

Účastníci se naučí:

  • Určovat všechny skupiny obratlovců v terénu
  • Získají aktuální poznatky v oborech fylogeneze, systematiky, taxonomie, morfologie, etologie, ekologie a ochrany obratlovců.