Univerzita třetího věku Zdravotně sociální fakulty - Den otevřených dveří

Univerzita třetího věku Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádá u příležitosti zápisů do vzdělávacích a projektových programů a kurzů  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Představení Univerzity třetího věku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a zápisy uchazečů do kurzů na Zdravotně sociální fakultě JU v letním semestru akademického roku 2013/2014  se budou konat dne 17. ledna 2014 od 10.00 - 12.00 hodin a od 13.00 -15.00 hodin v budově Zdravotně sociální fakulty JU „Vltava“ (přízemí) v Českých Budějovicích, J. Boreckého 1162/27.

Pozvánka ZDE