Tajemství vody 20. století

20. listopad 2018 od 13h na MEVPIS Vodňany

Tři odborníci z různých univerzit představí tři různá témata na téma týkající se vody. Každá přednáška trvá 20 minut a je obohacena o diskuzi lektorů s posluchači. Vstup je zdarma.

Cyklus přednášek vznikl ve spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích v rámci projektu CRP 2018 Věda hrou.

Přednášet vám budou odborníci na tato témata:

Kvalita vody a její změny ve 20. století - doc. Ing. Nina Strnadová, CSc. (VŠCHT Praha)
Rozdělení, kvalita a využití povrchových vod, klasifikace kvality povrchových vod – hodnotící předpisy, rozsah hodnotících ukazatelů, výroba pitné vody z vody povrchové a problémy s tím spojené.

Vliv znečištění na chování vodních organismů - Ing. Pavel Horký, PhD. (ČZU v Praze)
Léčiva jsou celosvětově považovány za jednu z nejvýznamnějších hrozeb pro vodní ekosystémy. Jejich působení souvisí s množstvím podávaných léků, které po užití přechází ve stále aktivní podobě do vodního prostředí z výtoků čističek odpadních vod. V současnosti jsou jedním z nejvíce rostoucích skupin užívaných léčiv psychoaktivní látky, zejména antidepresiva. Cílem této přednášky je seznámit posluchače s vlivem léčiv v environmentálně relevantních koncentracích na chování ryb.

Rybářství ve 20. století - Ing. Ján Regenda, Ph.D. (JU ČB)
Historie rybářství, změna produkce ryb a nárůst intenzifikace za socialismu (20. století).