Příměstský tábor s matematickým zaměřením

Nejen s hrou Navigační portál se seznámí děti na jarním příměstském táboře!

Matematika hravou formou, děti se seznámí s hrou Navigační portál (děti 4. – 6. třída), procvičí si logické a kombinatorické myšlení, strategické myšlení, prostorovou představivost, početní schopnosti a dovednosti. Součástí tábora jsou i pohybové aktivity a umělecká činnost.  Dopolední program bude řešen formou projektové výuky, skupinové výuky, dále budou využity únikové hry, didaktické matematické hry, apod.

 

Více informací a přihlášku najdete na https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=19330