Pozvánka na přednášku doc. MUDr. Františka Vorla, CSc. na téma" Soudní lékařství - seriály a skutečnost"

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

si Vás dovoluje pozvat na přednášku doc. MUDr. Františka Vorla, CSc.,
primáře Soudnělékařského oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.,
na téma Soudní lékařství – seriály a skutečnost.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna 2014 od 14:00 hodin na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, Boreckého 27, 2. poschodí, posluchárna E.
 

Pozvánka ZDE

Pozvánka je určena nejen frekventantům Univerzity třetího věku, ale i pro ostatní zájemce z řad široké veřejnosti.