Pivo - zlatý univerzitní mok

26. listopadu 2018 od 13h v univerzitním minipivovaru Čtyrák

Cyklus přednášek s názvem Pivo – zlatý univerzitní mok vznikl ve spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích v rámci projektu CRP 2018 - Věda hrou.

Program:
13:00 - 13:20
Pivovarská tradice na VŠCHT zavazuje, Ing. Tomáš Kinčl (VŠCHT Praha)
(Historie pivovárku Lachout VŠCHT Praha, dávná i nedávná. Strojní a technologické vybavení našeho pivovaru. K čemu u nás pivovar slouží a co je jeho náplní.)

13:20 - 13:40
Suroviny ve výrobě piva - historie a současnost, Ing. Vladimír Plachý, Ph.D. (ČZU Praha)
(Historie výroby piva, suroviny pro výrobu piva a zpracování odpadů při výrobě piva - mám na mysli sladový květ, mláto a kvasnice.)

13:40 - 14:00
Pivo jako funkční potravina, Libor Smutek (JU České Budějovice)
(Základní charakteristika piva. Pivo a jeho vliv na zdraví a organizmus.)

Prohlídka minipivovaru Čtyrák, degustace vzorků a závěrečná diskuze lektorů s posluchači.

15:00 - předpokládaný konec.

Kapacita omezena! Nutná předchozí registrace na: karaskova@jcu.cz

Místo konání:
Čtyrák - Univerzitní minipivovar Zemědělské fakulty
Na Zlaté stoce 690/3, 37005 České Budějovice