Otevřený kurz Umění přesvědčivé prezentace

12. května 2017 na MEVPIS
Pro všechny zájemce, kteří potřebují ověřit a dále zdokonalit působivost svých prezentací.
 
OBSAH
  • Doporučení pro přípravu prezentace: Příprava obsahui formy sdělení, výběr prostředků,pomůcek a příprava prostoru konání.
  • Jak ano, jak ne: Typické chyby nezkušených či začínajících prezentujících a naopak klíčovéprincipy, tipy pro zdárný průběh úvodu, jádra i závěru prezentace.
  • Náměty pro získání a udržení zájmu a pozornosti posluchačů.
  • Demonstrace principů na cvičných prezentacích účastníků.
  • Reagování na možné nepříjemné situace v průběhu prezentace.
  • Vhodný způsob komunikace, využití prostoru a technických pomůcek při prezentaci.
  • Zpětná vazba na cvičné prezentace s individuálními rozvojovými doporučeními.
 

Čas konání: 8.30 – 16.30 hodin
max. 12 účastníků.
Lektor: PaedDr. Pavel Štursa - více viz www.pavelstursa.cz
Organizační informace, přihlášky: Klára Nachlingerová, knachlingerova@frov.jcu.cz, tel. +420 737 221 931

Kurzovné: 1 800,- plus DPH. Cena zahrnuje vlastní program, pracovní materiály, oběd, občerstvení. Zvýhodněná cena pro zaměstnance a studenty JU na doptání.

Místo konání: Vodňany, MEVPIS - Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Na Valše 207 – příjezd ulicí Říční

Více informací na webových stránkách fakulty, MEVPIS a na facebooku.