Očkovat či neočkovat děti a dospělé

prof. MUDr. Miloš Velemínský CSc., dr. h. c. přednáší 22. dubna 2017.

Pro rodiče a rodinné příslušníci dětí navštěvující Dětskou univerzitu na ZSF JU a další zájemce ze široké veřejnosti připravila ZSF další "minikurz". Tématem je tentokrát očkování.

Problematika očkování je velmi aktuální. Názory odborníků jsou rozdílné až protichůdné. Stejně je to i u praktických lékařů. Přednášející je lékař, který se s problematikou očkování setkává denně již desítky let. Pochopitelně problematiku "očkování" studuje teoreticky, ale především o ní diskutuje denně v praxi a zná tedy i názory veřejnosti.

Přihlášky a informace k 1. skupině.

Přihlášky a informace k 2. skupině

Na 13. května 2017 pak ZSF chystá pro zájemce další tématický "minikurz" - první pomoc.