Nové zaměstnanecké kurzy

Dovolujeme si informovat zaměstnance JU o rozšíření nabídky CŽV kurzů o e-learningové IT zaměstnanecké kurzy.

Nabídka těchto kurzů je uveřejněna ZDE.