Moderní rétorika aneb umění přesvědčit

Přijďte se na Teologickou fakultu zlepšit v komunikaci s druhými lidmi

Rádi bychom Vás pozvali na kurz "Moderní rétorika aneb umění přesvědčit", který se koná 5. 5. a 2. 6. 2018 od 9 do 16 hodin.

Cílem kurzu je zkvalitnění mezilidské komunikace, hlasový projev dle zásad rétoriky zdokonalování dovednosti komunikovat s druhými prostřednictvím verbálního i neverbálního projevu, zásady přípravy projevu na veřejnosti, přednesení vlastního projevu před auditoriem, vytvoření projevu na zadané téma, vnímání i poskytnutí zpětné vazby, vylepšení úrovně mluveného projevu každého účastníka kurzu, práce s mikrofonem i kamerou. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení.

Kurz zajistí každému účastníku rozvoj osobnosti nejen v oblasti rétoriky.

Lektorka:

Mgr. MgA. Ivana Šimánková - moderátorka, redaktorka, hlasová pedagožka

Pracovala jako externí redaktorka a moderátorka v České televizi a v Českém rozhlase. Moderovala desítky přímých přenosů koncertů vážné hudby, pravidelné živé vysílání Noční linky ČR s celostátním dosahem, natáčela několik let týdenní hudební pořady pro stanici ČR Vltava (Hudba pod hvězdy, Hudební letokruhy), pro ČR ČB hudební půlhodinky V náladě jazzu. V Českém rozhlase České Budějovice moderovala v  Písničky pro radost a Melodie podvečera, připravuje Rodinnou abecedu pro malé i starší posluchače, cyklus Jihočeši a rozhlasový kurz etikety ve spolupráci s MgA. Alenou Špačkovou z Univerzity Karlovy v Praze.  

Pro  Jihočeskou televizi moderuje kulturní pořad Studio Z (rozhovory s Markem Ebenem, Evou Urbanovou, Kateřinou Englichovou, Michalem Horáčkem, profesorem Martinem Hilským…).

Cena: 3 000 Kč

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška