Mezinárodní týden koučování 2018 na Jihočeské univerzitě

Oslavte s námi Mezinárodní týden koučování!

Co to je?

Mezinárodní týden koučování (International Coaching Week) je akce, vyhlašovaná každoročně Mezinárodní federací koučů ICF (International Coach Federation). Letos proběhne ve dnech 9. až 18. května 2018. V tomto jednom, ve všech zemích identickém týdnu, nabízejí profesionální kouči celého světa, organizovaní v ICF, své aktivity zdarma. Propagují filozofii a přínosy koučování podle standardů ICF a seznamují veřejnost s rozdíly mezi profesionálním koučováním a tím, co se často za koučování vydává.

Kdo je ICF?

ICF – Mezinárodní federace koučů je největší světová profesní organizace koučů, která sdružuje více než 26 000 členů a působí ve více než 120 zemích. Jasně vymezuje přístup, chování a jednání, jaké její členové - profesionální koučové - pod pojmem koučink a koučování nabízejí. Definuje, jak se v ICF sdružení koučové chovají a přistupují ke svým klientům, jaký etický kodex dodržují a jaké hlavní kompetence mají mít. Definuje vysoké profesní standardy pro kouče, zajišťuje nezávislou certifikaci pro kouče a tréninkové školy a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných profesionálních koučů.

V České republice funguje již více než 10 let pobočka této organizace, ICF ČR. Od roku 2014 je ICF ČR jako oborové společenství členem Hospodářské komory ČR.

Jak s námi můžete ICW 2018 oslavit?

ICF ČR ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou připravila pro zájemce o koučování následující akce:

Workshop „Naučte se klást koučovací otázky“

Kdy: Pondělí  14. května 2018 od 10:30 do 12:00 hod.

Kde: Rektorát Jihočeské univerzity – velká zasedací místnost ve 3. Patře

Pro koho: Workshop je určený pro zaměstnance Jihočeské univerzity

Počet účastníků: max. 20

Anotace: Koučování je jedním z nejefektivnějších nástrojů učení se a osobního rozvoje. Kouč neradí ani nenabízí hotová řešení, ale prostřednictvím koučovacích otázek vede své klienty k tomu, aby si sami ujasnili své cíle a možnosti a sami dospěli k nejlepšímu rozhodnutí či řešení své situace. Koučovací otázky vedou k hlubšímu uvědomění, podněcují kreativitu, posilují odhodlání, podporují samostatné myšlení a rozhodování, vedou klienta k převzetí odpovědnosti za jeho život a dosažení jeho cílů.

Techniku kladení koučovacích otázek však využívají nejen profesionální kouči, ale všichni, kdo pracují s lidmi nebo vedou druhé lidi. Jsou to například vedoucí pracovníci, učitelé, mentoři, projektoví manažeři, poradci, terapeuti apod. Je možné je využít také jako svépomocnou metodu při sebekoučování.

Na workshopu si vyzkoušíte sílu koučovacích otázek a naučíte se klást dobré koučovací otázky, které můžete použít ve vaší vlastní praxi. Workshopem vás provede profesionální certifikovaný kouč mgr. ing. Irma Bohoňková, PCC.

Přihlašte se online

 

Koučovací zóna

Kdy: Pondělí 14. května 2018 od 13:00 do 16:00 hod.

Kde: Rektorát Jihočeské univerzity – malé zasedací místnosti ve 3. a 4. patře

Pro koho: Akce je určena pro zaměstnance Jihočeské univerzity

Počet účastníků: 8 (konkrétní čas je třeba si rezervovat předem)

Anotace: 40 minut s koučem jen pro Vás!

Přijďte si vyzkoušet, jak probíhá koučovací sezení s profesionálním koučem! V rámci koučovací zóny Vám certifikovaný profesionální kouč poskytne zdarma koučovací sezení v délce 40 minut. Ochutnejte koučování jako jeden z nejefektivnějších nástrojů k dosažení Vašich pracovních i osobních cílů a překonání vnitřních bariér na cestě k nim! Téma, na kterém budeme pracovat, záleží jen na Vás.

Kouči, kteří vám budou k dispozici:

Oba kouči mají akreditovaný výcvik v koučování, mnohaletou koučovací praxi, jsou certifikovanými členy ICF a hlásí se ke standardům a Etickému kodexu ICF.

Pokud máte zájem o rezervaci místa v koučovací zóně, vyberte si prosím čas, který preferujete:

Čas

Koučovací stanoviště 1

Koučovací stanoviště 2

13:00 – 13:40

 Obsazeno

 Obsazeno

13:45 – 14:25

 Obsazeno

 Obsazeno

14:30 – 15:10

 Obsazeno

 Obsazeno

15:15 – 16:00

 Obsazeno

 Obsazeno

Přihlašte se online (do poznámky prosím napište Vámi zvolený čas).