Kurz rozvoje myšlení

25. 4. - 28. 4. 2017 se zahraničními lektory: Beate Børresen a Bo Malmhester

fakulta JU pořádá speciální kurz rozvoje myšlení. Akce navazuje na pravidelné kurzy filozofie pro deti, které pořádá Centrum Filozofie pro děti při JU pro své studenty i veřejnost. Kurz povedou kolegové Beate Børresen a Bo Malmhester, kteří působí na Høgskolen i Oslo og Akershus v Norsku. Jejich přístup se liší od českých kurzů Filozofie pro děti, proto dubnový kurz může být nejen obohacením, ale i metodickou inspirací.

O lektorech:

Beate Børresen (Norsko)

je docentkou na Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Posledních 20 let se zabývá vzděláváním učitelů. Zaměřuje se na rozvoj filozofického (kritického) myšlení a uplatněním sokratovského dialogu ve školní výuce, mj. také ve výuce náboženství (v Norsku povinný předmět). Je autorkou a spoluautorkou několika knih, mj. Tenke sammen (Myslet společně) nebo Filosofere i barnehagen (Filozofování v mateřské škole), a řady odborných statí.Od roku 2000, kdy společně pořádali kurzy filozofie pro učitele v Oslu, spolupracuje s Bo Malmhesterem. Společně také povedou jeden z letošních kurzů rozvoje kritického a tvořivého myšlení v České republice. Výsledkem více než desetileté spolupráce Beate a Bo jsou tři knihy o filozofování s dětmi a řada kurzů pro učitele i širší veřejnost. V letech 2005–2007 společně rovněž vedli projekt norského ministerstva školství, kdy v rámci vzdělávacích reforem v praxi ověřovali zavádění výuky filozofie (rozvoj filozofického myšlení) do norských základních škol. Na Oslo University  College každoročně pořádají kurzy filozofického myšlení a letní filozofickou školu.

 

Bo Malmhester (Švédsko)

je docentem na Oslo and Akershus University College of Applied Sciences s více než dvacetiletou praxí středoškolského učitele. Dlouhodobě se věnuje problematice rozvoje filozofického (kritického) myšlení a uplatnění sokratovského dialogu ve školní výuce, a to jak prakticky, tak ve své publikační činnosti. Je autorem a spoluautorem několika knih, mj. Filosofi med barn (Filozofování s dětmi) nebo Tenke sammen. Å arbeide med filosofi (Myslet společně: filozofická praxe).Od roku 2000, kdy společně pořádali kurzy filozofie pro učitele v Oslu, spolupracuje s Beate Børresen. Společně také povedou jeden z letošních kurzů rozvoje kritického a tvořivého myšlení v České republice. Výsledkem více než desetileté spolupráce Beate a Bo jsou tři knihy o filozofování s dětmi a řada kurzů pro učitele i širší veřejnost. V letech 2005–2007 společně rovněž vedli projekt norského ministerstva školství, kdy v rámci vzdělávacích reforem v praxi ověřovali zavádění výuky filozofie (rozvoj filozofického myšlení) do norských základních škol. Na Oslo University College každoročně pořádají kurzy filozofického myšlení a letní filozofickou školu.

Další informace o akcích pro veřejnost najdete na www.tf.jcu.cz nebo www.facebook.com/czvtf; Přihlášky přijímáme e-mailem machulovah@tf.jcu.cz nebo na tel.: 737 168 342