Grafické a keramické dílny

Pedagogická fakulta JU připravila nové kurzy pro zájemce z řad veřejnosti i zaměstnanců JU.

Rádi něco vytváříte, tak to jsou tyto kurzy přesně pro vás. Z Kkaždého setkání si odnesete domů své krásné výtvory.

Keramickou dílnu vede Mgr. Josef Lorenc, dr. - od počátku osmdesátých let minulého století se zúčastňuje výstav doma i v zahraničí, kde je svými pracemi též zastoupen v řadě sbírek. Zabývá se designem užité keramiky, realizacemi v architektuře, volnou keramickou plastikou a reliéfem, medailérstvím a příležitostně i sklářskou tvorbou.

A v grafických dílnách se můžete těšit na:

Doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal. -

2010 Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice (2014 – 2018  dosud, vedoucí katedry).

2009-2010 Katedra zahradní a krajinné architektury, Česká zemědělská univerzita Praha

1999-2008 Ústav výtvarné tvorby, Fakulty architektury ČVUT Praha.

2003-2007 Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice – pracoviště Litomyšl.

Autorka grafik, maleb, objektů a autorských knih prezentovaných na mnoha výstavách.

Získala řadu ocenění v oblasti grafiky doma a v zahraničí. www.vilhelmova.cz

MgA. Barbora Heřmanová - grafické tvorbě se věnuje od studia Střední umělecké školy v Ostravě.  Svá vysokoškolská studia strávila na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě, kde pod vedením Prof. Eduarda Ovčáčka, ak. mal. vystudovala obor Volná grafika. V Grafice se soustředí především na práci s linorytem. 

Dr. Dominika Sládková, M.A. - pracuje zejména v oblastech malby, grafiky, volné plastiky a keramiky. Příležitostně se věnuje také ilustrátorské činnosti.

 

Více informací o kurzech a přihlášky najdete na následujících odkazech.

Grafické dílny (veřejnost)

Keramické výtvarné dílny (veřejnost)

 

Grafické dílny (zaměstnanci JU)

Keramické výtvarné dílny (zaměstnanci JU)