Financial Risk and Derivatives

Přednáší prof. Ryozo Miura

Ekonomická fakulta JU si Vás dovoluje pozvat na sérii přednášek prof. Ryozo Miury (Hitotsubashi University) s názvem 

Financial Risk and Derivatives. Přednášky se zabývají tématem finančního rizika a základními deriváty, které se na finančních trzích používají k ochraně před tímto rizikem.

Přednášky budou vedeny v angličtině od 11. do 27. dubna 2017, vždy v úterý a ve čtvrtek od 13.15 hodin v uvedené učebně:

1. ÚT 11. dubna (A107): Financial Risk

2. ČT 13. dubna (A207): Portfolio and Risk 

3. ÚT 18. dubna (A107): Interest Rates 

4. ČT 20. dubna (A207): Development of Derivatives 

5. ÚT 25. dubna (A107): Financial Crisis 

6. ČT 27. dubna (A207): Securitization

Podrobné informace a materiály k přednáškám lze nalézt ve STAGu a v systému Moodle pod zkratkou KMI/FRD. Hosté jsou vítáni!

====================================================
Faculty of Economics is pleased to invite you to attend a series of lectures on 

Financial Risk and Derivatives, 

held by prof. Ryozo Miura (Hitotsubashi University). 

The lectures focus on financial risk and basic derivatives which are used to hedge the risk on financial markets.

The lectures are held in English from 11 to 27 April 2017 every Tuesday and Thursday from 13:15; rooms are mentioned below.

1. TUE 11 April (A107): Financial Risk
2. THU 13 April (A207): Portfolio and Risk 3. TUE 18 April (A107): Interest Rates 4. THU 20 April (A207): Development of Derivatives 5. TUE 25 April (A107): Financial Crisis 6. THU 27 April (A207): Securitization

Detailed information and materials are available through STAG and Moodle systems under the abbreviation KMI/FRD. Guests are welcomed!
====================================================