Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku prof. MUDr. Pavla Martáska, DrSc., (ředitel útvaru BIOCEV) „BIOCEV - věda ve prospěch společnosti, možnosti a limitace“

Vážení,

středisko ochrany vod Vodňany MEVPIS FROV JU a Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Útvar BIOCEV si Vás dovolují srdečně pozvat na přednášku pana prof. MUDr. Pavla Martáska, DrSc., (ředitel útvaru BIOCEV) „BIOCEV - věda ve prospěch společnosti, možnosti a limitace“. Celá přednáška proběhne v anglickém jazyce ve velkém přednáškovém sálu MEVPIS, Na Valše 207, 389 01 Vodňany ve středu 19. 2. 2014 od 13,00 do 15,00 hodin.

Svou účast prosím potvrzujte na kkovarikova@frov.jcu.cz do 12. 2. 2014.