Dětskou univerzitu na ZSF zakončily 2 promoce

V červenci na ně naváže příměstský tábor.

Slavnostní promoce studentů programu celoživotního vzdělávání Dětské univerzity na Zdravotně sociální fakultě JU se konaly v sobotu 19. května. Po loňské premiéře této milé a dojemné akce si tentokrát osvědčení o „absolutoriu“ převzalo 27 malých studentů prvního ročníku a 17 studentů druhého ročníku, kteří tak zakončili poslední etapu svého studia na ZSF JU v tomto programu. Studenti druhého ročníku, kteří tímto slavnostním aktem opouštěli půdu naší fakulty, předali symbolickou štafetu studentům prvního ročníku, kteří budou pokračovat v navazujícím programu Dětské univerzity na ZSF JU v akademickém roce 2018/2019. 

Promoce v budově Vltava/Uran se tedy tentokrát konaly dvě: na loučení prvního ročníku od 10 hodin v sále A pak od 11 hodin navázala promoce druhého ročníku v sále E. „Při promoci prvního ročníku přinesli malí studenti druhého ročníku své insignie – lebku a stehenní kost, na které byla uvázána stuha s jejich jmény. Tím založili tradici – každý rok vždy končící ročník předá na promoci 1. ročníku tuto štafetu a na kost připojí svou stuhu,“ vysvětlila koordinátorka DUJU na ZSF JU Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.

Paralelně s promocí prvního ročníku se konala také slavnostní přísaha mezi studenty 2. ročníku DUJU a studenty ZSF JU (Alena Candrová, Klára Bugošová, David Havel a Radim Baxa), což byl jejich vlastní rituál podpisu stuhy. Pak druháci vstoupili do sálu A, kde předali prvákům tuto štafetu.

Při promoci druhého ročníku v sále E poté u schodů jako ochranka stáli výše jmenovaní studenti 3. ročníku oboru Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář. I oni se s DUJU loučili, neboť všichni již půjdou do praxe. Po celou dobu konání Dětské univerzity bylo úžasné sledovat, jak to s často neposednými dětmi umí, s jakou trpělivostí a pozorností se jim i jejich rodičům věnují a bylo znát, že je tato práce bavila a spatřovali v ní smysl.

Dalším velmi působivým momentem při promoci druhého ročníku, který se s naší fakultou loučil, byl zvuk záchranářského vrtulníku, který nad budovou letěl právě v okamžiku, kdy proděkan pro akademické záležitosti Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., mluvil k dětem a nazýval je malými kolegy.

„Moc děkujeme za to, že jsme tady mohli dva roky být a učit se a vůbec nám to učení nevadilo, naopak jsme se těšili, co nového si pro nás pedagogové připravili a všechno bylo zajímavé. Je nám smutno, že vše končí, ale třeba se někteří z nás za několik let sem vrátí jako dospělí studenti,“ řekla jménem absolventů navazujícího studia Michaela Nováková.

Deset dětí z navazujícího studia (mj. i z Milevska a Kájova, což pro ně bude znamenat každodenní dojíždění) se přihlásilo na letní příměstský tábor, jehož kapacita je již zcela naplněna. Odehraje se druhý týden v červenci a jeho tématem je Zdravotník na misi. Od nového akademického roku bude poprvé na naší fakultě realizován projekt Juniorské univerzity pro studenty středních škol a opět první a druhý ročník DUJU, které jsou plánovány vždy v sobotu. Na období jarních prázdnin se chystá příměstský tábor, jehož tématem by měla být sociální pomoc.