Chcete mluvit jasně? Nabídka pro zaměstnance JU.

Základem vzdělávacího přístupu je výchova k řeči a mluvnímu projevu, který je nedílně spojen s projevem hlasovým, gestickým a pohybovým i se zdravým projevem myšlenkovým. Jde o rozvíjení a tříbení způsobů, jakými lze prostřednictvím řeči vstupovat do vztahu s druhými i se sebou samým, tj. jak být ve svém projevu „při sobě“, a tak lépe a více „při věci“.

  Chcete umět jasně představit (a nikoliv pouze „odmluvit“) vlastní nebo převzaté slovní sdělení před publikem, zbavit se trémy, naučit se lépe diskutovat, osvojit si efektivní práci s hlasem, gestem a postojem?

..... Využijte naší nabídky a přihlaste se do právě otevíraných zaměstnaneckých kurzů.

Blizší informace ZDE

!!! Přihlášky do 5. 12. 2013!!!